Aktywacja menu

Naciśnięcie ikony Menu ALLPlayer uaktywnia menu ALLPlayera.
Po naciśnięciu jednej z sześciu ikon pionowego głównego menu z lewej strony, naciśnięcie ikony Help ALLPlayer  uaktywnia stronę pomocy na wybrany temat.
Naciśnięcie ikony Menu ALLPlayer uaktywnia podręczne menu (dostępne również spod prawego klawisza myszy).