ALLPlayer ustawienia wideo

Ustawienia video

Ustawienia obrazu:

  • proporcje obrazu, położenie, obracanie

Regulacje obrazu:

  • jasność, kontrast, nasycenie

Wyjścia video.
Efekty video.